Партньори и сътрудници

Този сайт е разработен от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, в партньорство с НЧ „Братство – 1860” – Смядово и НЧ „Просвета – 1930” – с. Нова бяла река, по проект спечелен пред Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.

 В процеса на работа имахме удоволствието да срещнем хора, запознати с уникалните традиции на родните си места, стремящи се също като нас да ги популяризират и съхранят за поколенията. Тук е мястото да изкажем специални благодарности за изключителната отзивчивост и готовността да ни съдействат на:

Тошко Андонов –любител краевед, радиоводещ и писател от Смядово,

Ангел Делев председател на читалището  в гр. Смядово

Отец Атанасий – председател на църковните настоятелства на храмовете в гр. Смядово, с. Кълново, с. Бял бряг, с. Янково, с. Черни връх, с. Риш – Шуменска духовна околия

Милко Йоргов – главен специалист ЗОДСК – гр. Смядово

Димо Кандиларов, Иванка Кандиларова, Петьо Кайков – наши информатори от гр. Смядово

Салихе Сатева, Сабит Сатев, Юсуф Абилов Билялов – наши информатори от село Нова Бяла река

Славка Савова – начален учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велики Преслав

НЧ „Развитие 1874” – гр. Велики Преслав

НЧ „Просвета 1928” – с. Троица

ИЗРАБОТВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ СТАНА ВЪЗМОЖНО И БЛАГОДАРЕНИЕ НА:

Даниел Руменов – директор РИМ – Шумен

гл. ас. д-р Светлана Венелинова – главен уредник в отдел “Праистория” при РИМ – Шумен

Станимир Стойчев – завеждащ отдел “Антична археология” при РИМ – Шумен

Антония Панева – началник на отдел Държавен архив – Шумен при  дирекция “Регионален държавен архив“  Варна