Образование

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий

 

Основано е на 9.11.1903 г., помещава се в дома на Добри Каров. Специална сграда за него е построена през 1904 г. Признато е за народно училище през 1908 г. През 1914 г. се построява нова сграда. Обединява се с турското училище през 1953 г. Съвременна училищна сграда е открита на 21.05.1961 г. Училището разполага с работилници по трудово обучение, кухня със столова, площадка с игрища за баскетбол, волейбол, хандбал, гимнастика. От 1962 г. тук учат ученици от с. Осмар.

Закрито е през 2010 г.

Целодневна детска градина „Снежанка

Построена е с доброволен труд през 1978 г.