Троица

Село в Североизточна България, община Велики Преслав, област Шумен. Старото му наименование до 1934 г. е Тружа. Намира се в южното подножие на Шуменското плато на височина около 150 м. Северният му край навлиза в началото на Троишкия боаз. Селото е разположено по левия бряг на река Камчия, между Шумен и Велики Преслав. Отстои на 13 км югозападно от Шумен, на 12 км североизточно от Велики Преслав и на около 1 км източно от най-близкото село – Осмар. През селото минава ручей, в миналото пълноводен и с множество водни мелници – река Троишка.

Миналото на Троица е малко познато. Със сигурност се знае, че по-старо селище е имало в м. Мералък, в „Калугер боаз”, който се намира на 1 км югозападно. Има пещери, едната от които е служела за църква-манастир. Наричал се е „Света Троица” – оттам произлиза и името му. Сведения за селото под имената Тюридже, Туруджа има в Турските регистри от 1430, 1573, 1676 г.

В боаза и по височините наоколо археолозите откриват древно трако-римско селище, развалини от черкви и манастири, следи от укрепления. Това дава основание да се мисли, че селото някога се е простирало до там. На 5 км южно има могили, наречени „Кале”.

Предполага се, че старото население е прокудено, отчасти потурчено. До 1893 г. населението е турско. Нови заселници българи идват след Освобождението (1877-1878 г.) от Осмар и Дивдядово, но повечето са бежанци от Чорленско след Балканската война (1912-1913 г.).

Според последното преброяване от 2012 г. броят на жителите е около 800 души.

Черноземните почви, които преобладават в землището на селото благоприятстват развитието на лозарството, земеделието (зърнени храни) и гъбарството. Наличието на варовикови скали е предпоставка за производството на вар, северно от селото, в боаза, има действаща варница.

http://svetimesta.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/Troitsa