Стопанство

Кредитна кооперация Фисек

Основана е на 1 март 1925 г., утвърдена от Окръжен народен съд –Шумен с Определение №1460 от  29 август 1925 г. Учредена е с 31 учредители с неограничена отговорност на членовете кооператори. Основната дейност на кооперацията – организация на кредитна и влогова служба и успоредно с това – увеличение на собствените и средства. Целта е да задоволява всички нужди на коопериралото се земеделско население, като съдейства за модернизация на земеделието и отраслите.

От 1927 г. кооперацията членува в Районен кооперативен съюз Шумен с много слаба дейност в началото. Кооперацията е била оземлена със 100 дка кооперативна нива и се сдобива с кооперативен дом.

Основна дейност – търговия със стоки, необходими за населението, осъществявана с двата магазина и откритата през 1951 г. пивница. Поради многостранната си дейност,  през 1948 г. Кредитната кооперация е преобразувана във Всестранна, а през 1952 г. приема примерния устав на Потребителна кооперация, поради това, че влоговата служба преминава съм Държавна спестовна каса.

След 1972 г. кооперацията се влива в РПК „Прогрес” – Шумен.

 

Т К З С

Създаването на ТКЗС става с учредителен протокол от 12 и 13 септ. 1950 г. Първият управителен съвет е избран от общото събрание, като следва :

  1. Велин Стойнев Костадинов – председател,
  2. Иван Петков Недев – заместник председател,
  3. Димитър Иларионов Димов – член,
  4. Стойне Янакиев Велинов – член,
  5. Илия Янев Величков – член,

Контролен съвет с членове :

  1. Иван Атанасов Мишкаров,
  2. Христо Захариев Яначков,
  3. Йордан Николчев Гогов.

Дейността на стопанството е полевъдство с основни култури: пшеница, ръж, ечемик. Животновъдството е слабо развито. Отначало стопанството наброява 70 домакинства, които въпреки първоначалните трудности,  съумяват да положат здрави основи. През втората масовизация през 1955 г., броят на членовете на стопанството се увеличава повече от два пъти – 150 домакинства, а през пълната масовизация през 1956 г., частната собственост е ликвидирана с малки изключения. Стопанството по-късно е съставно на клоновото стопанство в с. Средня към АПК – Шумен. Построява се стопанският двор с кравеферма, птицеферма и др.

По-късно до селото се построява модерна сграда на птицеферма, в която се отглеждат до 1000 пилета и кокошки.

През януари 1959 г. с.Черенча влиза в състава на Белокопитовския народен съвет и се създава обединено трудово-кооперативно стопанство .

През 1989 г. са закрити АПК- тата. Създадени са ликвидационни съвети към стопанствата, като по този начин са разрушени и разпродадени на безценица всичката стопанска собственост – обори, трактори и т.н.