Образование

Начално училище „Васил Левски”

Още първите заселници в с. Черенча заявяват своето желание за ограмотяване на българското население. Организират  доброволно събиране на средства за създаване на училище.

Инициатори за построяване на училище в селото са : Милен Спасов – член на училищното настоятелство, Петко Недев- зам.-председател на училищното настоятелство и Х. Харизанов. През 1918 -1919 г. са записани 73 деца, а са посещавали общо 66. Войната е основната причина за това, тъй като едни остават крайно бедни, а други  – сираци без поддръжка. Главен учител по това време е Василка Рангелова. През 1924 – 1925 г. се закрива прогимназията, по-късно отново се открива. Провежда се първата педагогическа конференция през м. септември.

В първата летописна книга на училището е записано, че за пръв път се открива българско училище в селото през 1904 г. Първа учителка била Драганка Вълева от гр. Шумен. Всички следващи учители са обучавали децата в помещение, взето под наем – къщата на Милен Спасов, а после в къщата на Петър Мирчев и в други къщи в селото.

Открива се и трапезария към училището през 1928 г.

През 1938-1939 г. се строи новото училище. До 1959 г. е директор  г-жа Георгиева от Шумен. След 1959 г. до 1991 г. е директор Р.Златева. От 1991 г. до закриване на училището, директор е Стефан Йорданов Стоянов. За 100-годишния юбилей на началното училище в селото, учениците заедно с местното население събират и аранжират голяма етнографска експозиция – от крината, през сърпа и паламарката до диканята. Тази експозиция на земеделски сечива и днес съществува и се намира в концертната зала на читалище  „Паисий Хилендарски 1927” с. Черенча.

Поради намаляване броя на децата в селото, училището е закрито през 2007г . след отбелязване на  100 –годишен юбилей. Децата от селото посещават учебни занятия в училището в с. Градище.

ЦДГ „ Васил Левски” отваря врати за своите малки възпитаници на 11.01.1974 г.  Днес в нея се възпитават и обучават деца на възраст от 3 до 7 години в една различна възрастова група, с различен етнически състав.

 

 

Държавно турско начално училище

Турското начално училище в с. Черенча е създадено през 1947 г. До тогава турските деца са се учили в частно училище-джамията , която е построена през 1940 г.Учениците са получавали ниско духовно образование, обучавани от имама в джамията.

От 1947 г. учебните занятия се водят в специално построена училищна сграда, състояща се от 4 класни стаи, канцелария и коридор – не е водоснабдена и с липса на електричество. Училищната покъщнина и учебните помагала били недостатъчни.

На 16  февр.1947 г. към училището се открива вечерно училище за ограмотяване на турското население. От учениците във вечерното училище се събират такси, които се използват за осветление и отопление. Организира се училищна трапезария. Създава се училищна библиотека, която през 1959 г. наброява 205 тома.

Турското начално училище в селото се закрива през 1959/1960 г., когато всички турски училища се сливат с българските и започват обучение по единна програма.