Немско училище

Частното католическо основно училище „Св. Йосиф” се открива през 1914 г. от немските заселници и от българи-католици. То се издържа финансово от католическия манастир и се помещава в негова сграда. Около края на Първата световна война училището е закрито. През 1922 г. е открито отново и занятията започват с 54 ученици. В програмата е включено католическо вероучение и немски език. Училищното настоятелство успява да издейства от училищната инспекция училището да бъде свободно и достъпно за всички деца, независимо от религиозната им принадлежност. Така през учебната 1929-1930 г. наред с немците се обучават и българчета. От 1925 г. функционира отделна учебна сграда с две стаи и канцелария. През 1932 г. основното училище се допълва с прогимназиално отделение. Немското училище е закрито през 1940 г.