Народно читалище „Напредък 1920”

Основано е през 1920 г. от 20 видни жители на селото. Единодушно за име е избрано „Напредък”. Приема се устав и се определя сума за встъпителен членски внос по 5 лв., а годишен – 12 лв. За председател е избран Йосиф Шнел. Скоро след това отваря врати читалня в стая от къщата на Добри Чернев. По-късно читалнята на няколко пъти сменя своето място. От 1927 г. се пренася в училището.

Голямо оживление в дейността на читалището внася театърът. Първото театрално представление в селото се състои на 08.01.1930 г. с пиесата „Балканска комедия”, в която участват няколко ентусиазирани младежи от селото. Следват години с изключително богата театрална програма.

Строежът на читалищна сграда започва през 1934 г. с помощта на общината и хората от селото. След привършване на грубата работа през 1936 г. в сградата се нанасят библиотеката, читалнята и канцеларията. По-късно е построена и сцена.

Днес Народно читалище „Напредък” развива богата дейност и е начело на всяка културна проява в селото и региона. Към читалището е основан танцов състав „Фолклорна жарава”.