Поминък

ЖП гара Хан Крум 

Селото има железопътна гара на линията София-Варна. Тя е строена от италиански пленници, под ръководството на италиански инженери. В строителството вземат участие и жители на околните села. Жители на Чаталар са чували, че през свободното си време италианските пленници са ползвани за обработването на лозята на войнишки вдовици.

Железопътната линия минавала покрай малкото селце Чаталар с малка ж.п. гара. Пръв пътник при откриването на линията София-Варна при с. Чаталар през пролетта на 1899 г. бил цар Фердинант, посрещнат тържествено от населението.

Скоростта на влака тогава била едва 15 км. в час. И започват да се движат пътнически и товарни влакове – увеличила се и скоростта им на движение. Наред с кръстопътното място и ж.п. линията става привлекателна и притегателна сила на българи от близки и далечни краища на България да се заселят тук.

През 1921 се поставя основния камък на жп линията Хан Крум – Преслав, която в момента не се обслужва.

 

Регионален център за научно-приложно обслужване – бившата КОС (Комплексна опитна станция)

Отначало е създадена като опитна станция по тютюна през 1955 г. и се е намирала в околностите на гр. Горна Оряховица. След създаването на тютюнев монопол изниква нужда от големи количества тютюнева суровина. Това налага да се започне развитието на тютюнопроизводството и в Северна България. Така опитната станция се премества в с. Хан Крум – създадена е на 15.10.1957 г. на площ от 170 дка като опитна станция по тютюна. Съображенията за създаването й са, че за работа ще могат да се използват четири почвени типа, наличието в селото на сушилня тип „Ханза”, на удобен шосеен и железопътен транспорт, а така също и близостта на селото с гр. Шумен.

Първият научен сътрудник дошъл в опитната станция в село Хан Крум е Никола Начев. Първият директор на опитната станция е н.с. Ангел Марков.

В района на станцията със стари традиции са лозарството и овощарството. През 1958 г. се разкрива място за научен сътрудник по овощарство, а през 1962 г. – по лозарство. През 1962 г. Академията на селскостопанските науки обявява станцията за комплексна в три секции – по тютюна, по овощарство и по лозарство. Това дава нов тласък в развитието на станцията.

За тези години опитната станция е извървяла нелек път в своето развитие. През годините в трите секции са работили научни сътрудници, кандидати на науката, технически помощници, химици и лаборанти. Обработваемата земя достига 2000 дка.

Библиотеката на опитната станция разполага с 6727 тома специална научна литература, от които половината са на чужди езици. Ежегодно тук се получават над 100 заглавия списания и научни сборници на български и чужди езици.

В края на 1960 г. на опитната станция е предаден филиалът на ДЗС „Васил Коларов” в с. Троица, заедно със земята и имуществото. Създава се връзка между наука и производство за предварително експериментиране.

Присъединена е към Земеделския институт през 2000 г.

През март 2001 г. в Държавната сортова комисия са представени два нови сорта за изпитание – „Тича 177” и „Хански 277” – ориенталски тютюни с изключително добри технологически качества.

Добрите резултати в експерименталната база се дължат на подобрената организация на труда и материално-техническата база и най-вече на научните работници и специалисти от трите секции.

За високи научни и производствени постижения комплексната опитна станция в с. Хан Крум е наградена с Орден на труда – златен, орден „Кирил и Методий” – І степен, юбилейни грамоти и медали.

Винарска изба

Традиционно за региона е производството на вино и ракия. Затова и в село Хан Крум, както и в останалите населени места в околността, има Винзавод и Спиртоварна, където се произвеждат висококачествени напитки.

Винарска изба „Хан Крум“ води началото си от далечната 1939 година. Основана е от собствениците на лозя в селото, които основават своя лозаровинарска кооперация.  Тя е построена върху площ от 30 дка от класически тип с бетонни резервоари.

Новата сграда е построена през 1962 г. През 1976 започва реконструкцията на винарската изба, включваща технологична линия за висококачествени вина , бутилираща линия и отделение за стабилизация на вино. Оборудвана е от френски и италиански фирми. Произвежда маркови бели вина от серията „Тракия Шардоне”, „Блан дьо Блан”, „Траминер”, „Шардоне хан Крум” и други, на които са присъдени много златни медали. С инвестиция от 500 000 евро се извършва обновление на бутилиращата линия, която изцяло е преместена от „Винекс Преслав” в село Хан Крум.

 

Отглеждане на културна върба (ракита)

Преславското село хан Крум е един от малкото райони в България с добри условия за отглеждане на ракита – върба, от която се изработват плетени мебели. Един от първите производители на тази култура в селото е Георги Вълчев. Отглеждането на тази нова земеделска култура носи добри доходи, затова много домакинства, които притежават благоприятни условия за отглеждането й започват да се занимават с това.

През 1949 г. Димитър Зорев (бивш началник на Държавен технически надзор при Окръжен съвет в Шумен) също засажда един декар ракита в землището на с. Хан Крум. Той става и най-големият производител на ракита в България. Сега в Хан Крум има няколко крупни производители, което означава стопанства с по 30 дка върба. По-малките отглеждат по 2-3 до 7-8 дка. Един от местните върбови производители е затворил цикъла на производство с цех за мебели в Дивдядово. Бившето предприятие „Камъшит” в Силистра изкупува суровината на производителите, а от България се изнасят готови мебели.

 

Фирма за месо и месни заготовки „Чернев ЕООД

В село Хан Крум работи една от малкото фирми за производство на мляко, месо и месни заготовки. Производството е напълно съобразено с изискванията на европейските стандарти. Президентът на фирмата Анатолий Чернев се занимава с производство на кайма и продукти от мляно месо от 1996 г. В началото на 2003 г. той прави инвестиции за 450 хил. лв. и не само разширява и модернизира цеха, а го прави малко европейско предприятие, в което всеки възел е компютъризиран и снабден с камери и записващи устройства. Мощна климатична система поддържа температура от 12 градуса, ръчният труд е сведен до минимум. За нуждите на предприятието се закупуват крави, телета и свине. Всеки ден от цеха излизат по 1500 кг кайма-смес. Фирмата има още един цех в село Троица, където се пекат и вакуумират кюфтета и кебапчета. Около 400 броя тръгват ежегодно към търговската мрежа. В предприятието има добра дистрибуторска мрежа в Шуменско и в съседните области: Търговище, Разград, Силистра, собствен склад във Варна и Бургас за снабдяване на черноморските курорти.

Вагоно-ремонтен завод „Хан Крум” АД – изпълнителен директор Тодор Данчев

„Хан Крум“ АД е учредено на 17.09.1999г. със статут на частна собственост и е правоприемник на Завода за ремонт на вагони и железопътна техника – гара Хан Крум. Предмет на основната им дейност е ремонт на пътнически и товарни вагони.

На 22 януари 2015 г. ИА „Железопътна администрация” връчва на „Хан Крум“ АД сертификат за функция по поддържане на ЖП превозни средства (пътнически вагони) по изискванията на Наредба №59 и сертификат за функция по поддръжка на товарни вагони, потвърждаващ приемането на територията на Европейския съюз на система за поддръжка в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 445/2011.

 

 „Тодор Александров” АД

 Започва с малка база в селото и с времето постепенно създава модерно обзаведени с техника цехове като един малък стъкларски завод.

 

Илия Попов

 Започва бизнес в шивашката промишленост със стоки за вътрешния и външния пазар с база в град Шумен. Набира постепенно скорост и в последствие в землището между Хан Крум и Троица прави насаждения от орехи и лозя и се подготвя за производител в тази посока. С това той създава работа за много нашенци, които за сега не могат да започнат бизнес.

1