Образование

Още през 1873 г., по-будните селяни от село Крумово, Преславско с общи усилия успяват да открият българско училище. Занятията се водят по частни домове. Пръв учител е даскал Иван. След две години е построена класна стая с навес и канцелария. Тук учителстват Христо Йорданов, Миньо Маринчев, Марин Жеков, Анастас Стоянов, Димитър Хараланов, Станю Граматиков, Александър Чифликчиев и др. Първата жена учителка е Райна Костова, която работи до 1911 г. Училището продължава да се помещава в същата сграда, към която се пристроява нова стая.

През 1922 г. се открива непълен прогимназиален курс. Няколко години по-късно с активното съдействие на училищното настоятелство, чийто председател е Георги Алексиев е построена нова училищна сграда. По време на учителстването на Евтимия Стефанова от Джумая в двора са засадени цветя и овощни дръвчета. През 1924 г. при управлението на Цанков прогимназията е закрита. Остава да съществува само първоначалното училище.

Увеличаването на броя на децата налага нуждата от нова учебна сграда. Отново с доброволен труд започва приготвянето на строителни материали. За училището се определя място в северната част на селото. Строежът започва под ръководството на Симеон Пейчев, майстор-строител. Тук продължава да учителства Христинка Панайотова от Шумен. Класовете са слети, но обучението става сутрин и следобед. Дългогодишни учители са Симо Владимиров, Живка Семерджиева, Димитър Петров, Даринка Дончева, Тодор Кавръков (директор).

От 1939 г. с идването на учителя Симо Владимиров с помощта на родители и ученици училищният двор е засаден с овощни дръвчета.

През 1940 г. продължава засаждането на дръвчета на брой 120. Училищният двор се превръща в добре гледана овощна градина, радваща погледа на минувачите. „Пролетно време градината цъфтеше в бяло, а есенно време червените ябълки, събрали в себе си Крумовското слънце и аромата на земята, свеждаха чело. Междучасието дежурните ученици раздаваха на другарчетата си за закуска хрупкави, сочни ябълки”. Тези ябълки носеха и приходи за училището. От тези ябълки Симо Владимиров закупи за пръв път в с. Хан Крум радиоапарат и цяло село ходеше да слуша това чудо на техниката в училището и училищния двор”.

От 1 септември 1961 г. Хан Крумовското училище става филиал на училището в с. Троица.

През 1971-72 г. е открита занималня.

Цели 10 месеца учениците и учителите в с. Хан Крум се готвят да отпразнуват 100-годишният юбилей на училището. На 11 ноември 1973 г. училищната камбана призовава участниците в тържеството. С Указ на Държавния съвет училището е наградено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен.

Поради липса на деца училището е закрито, но за щастие се стопанисва от местния пенсионерски клуб. Децата учат в съседните села.

 

Първото частно начално училище

Създадено е в село Хан Крум през 1998 г. със срок на обучение 4 години. Носи името „Паисий Хилендарски”. Самоиздържа се от продажбата на върбови клони за кошници, от наема на 108-те декара училищна земя, както и от спонсори от община Велики Преслав. Негов директор е Михаил Попзлатев. Той е и учител на смесената паралелка с деца от І до ІV клас.

Поради невъзможността да се осигури редовна финансова издръжка училището е закрито.