Читалище

Народно читалище ”Съгласие – 1882” е основано на 02.02.1882 г. Помещавало се е в двора на църквата. За създаването му свидетелства в спомените си дядо Мирчо Тодоров Чолаков. Около 1890 г. се правят първите наченки на „театъра”, играят се първите пиеси „Изгубена Станка”, „Бачо Киро”, „Априлското въстание” и др. Изнасят се беседи, сказки, започва обзавеждането на читалището с мебели и инвентар. Слага се началото на подредена библиотека. След юнските и септемврийските събития през 1923 г. работата в читалището малко запада. Остава да действа театралната трупа, но под зоркото око на монархо-фашистката цензура. През 1935 г. се открива сегашната читалищна сграда. Тя е построена с парични дарения и труда на жителите на селото. Читалището се превръща в истинско огнище на просвета и култура, постига значителни успехи в художествената самодейност, библиотечното дело, читалищната работа.

През 1924 г. към читалището се образува любителска театрална трупа по подобие на Шуменския театър – с устав, утвърден от Шуменския окръжен съд и МНП през януари 1924 г. Към 09.09.1941 г. членовете на театралната трупа наброяват около 70 души. Пак под ръководството на Петър Маринов през 1921 г. читалището развива и активна хорова дейност.

В началото на ХХ в. осмарското читалище започва и друга дейност. Откриват се курсове по шев и кройка, а за мъжете – за облагородяване на лозови пръчки, откриват се и вечерни курсове (вечерно училище).

Народните обичаи за здраве, сватби, по жетва и др. се тачат от старите в селото и до днес. Изградената фолклорна група пресъздава обичая „Осмарска сватба”. Сега към читалището работят: Танцова група „Исмарос”, ДТГ „Осмарски веселячета”, Група за изворен фолклор, Женска певческа група за автентичен фолклор, Коледарска група.