Читалище

История

Читалище „Извор- 1922” с. Средня се открива на 18 ноември 1922 г. Негови учредители са 37 членове и  по-будни българи като началния учител Анастас Карааврамов от с. Панайот Волово. Читалището получава името „Извор”. Няколко години то се помещава в същата частна сграда, където се намира и началното училище и през отделните периоди от време се намира в различни къщи до построяването на началното училище. След построяване на прогимназията пред 1933 г., читалището е настанено в мазата на същата сграда. През 1936 г. читалищната управа купува от Мехмед Паша дворно място с къща, която е преустроена за читалище.

В периода от основаването му до 1944 г., негови председатели са Анастас Карааврамов, Владимир Першанов, Владимир Петрунов, Стойно Стоев, Борис Христов и др. Важна роля за развитието на читалищната културно-просветна дейност и особено на театралната самодейност, имат учителите Анастас Карааврамов, Димитър Минков, Недялко Ботев, Васил Василев и др. Организираният театрален колектив, ръководен от учители и амбициозни младежи, ежегодно подготвят пиеси. Играни са театралните постановки : „Бай Ганьо”, „Гергана””Балканджи Йово” и др. Активни участници в театралната самодейност са Крум Русимов, Христо Барчев,Никола Иванов, Станьо Георгиев, Васил Рангелов и др.

Настояще

Материално състояние – двуетажна, масивна сграда с голям и малък салон 1700 кв.м. , библиотека с читалня, 2 стационарни компютъра

Председател : Мустафа Алиосман Садък

Секретар : Айтен Исмаил Юсуф

Към днешна дата се организират и провеждат празниците, свързани с християнския и културния календар. Отбелязват се Бабинден, Трифон зарезан, 8 март – Денят на жената, Денят на Независимостта и др.

На 6 май всяка година се провежда традиционен селски събор.