Стопанство

Земеделието и животновъдството си остават главният поминък на населението от с. Средня. Теренът на землището е еднакво подходящ и за земеделие, и за скотовъдство. На юг от селото на около 4 км, минава река Пакуша, около която се намират зеленчуковите градини. На север от селото е местността Балкана, покрита с гори, плодородни ниви, бистри извори, повечето от които съградени чешми. Тези условия способстват особено за развитието на животновъдството.

Тъй като селото е разположено сравнително близко до градовете Шумен и Търговище, занаятчийството в селото е слабо развито.

Селската потребителна кооперация е образувана на 01. ян.1943 г. с 136 членове. Пръв председател на кооперацията е Стойно Стоев, а касиер – секретар Борис Иванов Дончев.

Дейци и учени от горското стопанство на България

Инж. Васил Йорданов Василев

Роден на 17. 08. 1930 г. в село Средня, Шуменска област.Завършва средно образование в Шумен, а висше във ВЛТИ – София, специалност „ Горско стопанство”, през 1955 г.

След дипломирането си започва работа в ГС – Върбица, като референт, а по-късно е назначен като началник на горско-технически участък.

От 1964 г. е зам.-директор на стопанството, а през 1967 г. става негов директор.

Под негово ръководство са залесени 101,5 хил. дка нови гори и са отгледани 150 хил. дка млади насаждения.

През 1970 г. въвежда механизирано извозване на дървесината с трактори „Универсал”. Закупени са  и трактори „С-100” и „ДТ” за механизирана направа на горски пътища.

Проектира и въвежда въжени линии „Висен” на труднодостъпни басейни.

Построен е дърводелски цех, оборудван с машини за преработка на дървесина, ремонтна работилница и складови помещения към нея, първият цех за опаковане на билки на територията на община Върбица, овцеферма за 1000 животни в местността Нова гора край с. Нова бяла река.

Изградена е почивна станция в курортен комплекс „Минерална вода”. Подобрени са условията на труд в стопанството, на работниците е осигурена храна и транспорт.

Пенсионира се в края на 1990 г.