Образование

Първото начално училище се открива през 1906 г. в къщата на Христо Ангелов. Начален учител е Христо Димчев. Дълго време началното училище се помещава в частни къщи. Едва през 1926 г. е построено училище с две класни стаи и канцелария. До 1925 г. прогимназиалното си образование децата получават в с. Новосел.

През 1925 г. в селото се открива прогимназиално училище в къщата на дядо Митре, а по-късно в къщата на учителя Димитър Иванов Минков. По време на наводнението през 1932г., къщата е унищожена и през 1933 г. училищното настоятелство, подпомогнато от държавата и населението на селото, построява в двора на началното училище прогимназия с 3 класни стаи и канцеларии. В нея се обучават децата от Средня, Новосел, Черенча и Градище. Първият директор на това училище е Димитър Минков.

Независимо от сравнително добрите условия за образование, децата трудно завършват училище. Поради голямата бедност на родителите, много от децата остават вън от училище.

Такова е положението и в частните турски училища. Установено е, че след Освобождението при горната джамия, която не съществува днес, е имало турско училище в което децата се учат да четат без да пишат. През 1920/1921 г. със събрани средства и материали от населението се построява училище до долната джамия. Условията за образование в това училище са мизерни. Вместо подготвени учители, в турските училища преподават полуграмотни ходжи, които учат децата само на Корана.

Днес  училище в селото няма.

ЦДГ „Щастливо детство”

Началото на предучилищното възпитание в с. Средня започва от 40 – те години на миналия век. С построяването на началното училище в селото към него функционира и забавачка за малките деца, която търпи различни форми на изменение през годините – летни и полудневни групи. През 1974 г. отваря врати ЦДГ „Щастливо детство” под ръководството на първия директор Мария Кънчева. През годините тази длъжност е заемана от Пепа Стоева, Дарина Табакова, Назент Сали, Марияна Тотева. С решение №411 от 17.07. 2001 г. на заседание на общинския съвет, детската градина в с. Средня е преобразувана от целодневна в седмична, с една смесена възрастова група. През 2016 г детската градина е закрита поради драстично намалелия брой деца.