Местни обичаи

„Куда”

„Куда” е автентичен смядовски обичай, който се изпълнява за плодородие в неделя по гроздобер. Няколко вечери по-напред по махали момите уричат седенки, местата за които са поръсвани с вода и грижливо помитани. Петък вечерта се наклажда огън и край него се събират момите и момците. Момите се уговарят къде ще се съберат в деня на обичая, какви кобилици и кошове ще носят, а момците – какво ще свирят.

обичай Куда през 1933 г.

обичай Куда през 1933 г.

В неделя сутринта пременени момите отиват на лозето и всяка пълни кошницата си с най-едрото и узряло грозде. С пълните кошници момите се отправят към местността Коюви чеири. Там оставят кошниците настрана, запяват хороводна песен и заедно с момците играят хоро или смядовската ръченица „Пряскома”. Приближавайки се към Смядово спират и играят на още две места, като така се постига сакралното число три. Събраното в кошниците грозде се освещава в храма.