Тракийска гробница

Тракийска гробницаОткрита е през 2000 г. на около километър в североизточна посока от Смядово и е датирана към ІV в. пр. Хр. Гробницата е двукамерна, изградена е от добре обработени варовикови квадри, като отвън има кожух от плочести камъни на кална спойка. Покрита е с двукатов плочест свод. Фасадата й е добре оформена с две полуколони и два капитела, повлияни от йонийската архитектурна традиция. Върху каменна греда на фасадата е изписан двуреден надпис на гръцки език: „Гонимаседзе – жена на Севт”, като засега това е първият надпис, открит върху тракийска гробница, без да се има предвид надписът от надгробната могила край с. Кьолмен, Преславско, който все още не е разчетен. Възможно е гробницата да е била построена за известния пълководец на гетския владетел Дромихет – Севт, а надписът да съобщава по чие поръчение е издигнато съоръжението. Краткостта на надписа налага обаче и втора хипотеза – че гробницата е построена за жената на Севт.  Гробницата е експонирана в Регионален исторически музей – Шумен.