Смядово – импресия

Изпълнение на гайда – Димо Кандиларов