Назлъмова или Дядо Златева селищна могила – видео

Лектор: гл. ас. д-р Светлана Венелинова, главен уредник в отдел „Праистория“ при РИМ – Шумен