Наименование

Едно от преданията за произхода на името се среща като информация за селото в ръкописа „История на папаз Иванчовия род”. Летописецът на рода пише, че Салманово   е най-късно заселено от всички села наоколо – Мараш, Суха река, Златар и т.н. В ръкописа се споменава, че много години преди Освобождението на България в района образувал чифлик  някой си Сюлейман паша. Някои са го наричали Селеман, други Салман и оттам е останало името Салманово.

В Юбилейния сборник „Българското село” от 1930 г. се казва, че някога селото се е наричало Салман дервент. В него е посочено второто известно име на селото от 1573 г. От съществено значение е добавената дума „дервент”, тъй като има отношение към зараждането му. Тя има арабско-персийски произход и означава проход, дефиле, клисура. Преведено името на селото означава „Салмановият проход”. Поверието гласи, че Салман дервент е днешният Ришки проход. Салман е бил началник на охранителите на прохода. Те се наричали дервентджии. Дервентджиите имали за задача да превеждат кервани и войски през опасните проходи. Те били освобождавани от данъци и имали право да носят оръжие. По този начин започнали да се появяват и т. нар. дервентджийски села, каквото е Салман дервент. За дервентджийския характер на селото подсказва и факта, че край него някога е имало каменен мост Ташкюпрю, който дава името на местността около него. Мостът се е намирал югозападно от Салманово, на река Шипка. Някога тъкмо оттам, откъм страната на Преслав, местните хора разказват, че е минавал главен керванджийски път за Ришкия проход.

Предполага се, че първоначално в землището дервентджиите създали лагер, който постепенно се е превърнал в чифлик. Така се създало село. Затова първоначално то се казвало Салманлии, т.е. хората на Салман, а след това, когато се оформило като село, става Салман дервент.

Съществуват и други предположения за произхода на името, които са свързани със самото значение на думите салман, салма, които в превод от турски означават свободен, независим, немирник и т. н. Версиите са много, но за най-правдоподобна  се смята тази, от която произлиза името Салман.