Обичаи и традиции

Сватбарски обичай, наречен „Меденик”- обичай от Харманлийско, но уважаван и изпълняван в село Радко Димитриево.  В деня на сватбата, пред събраните близки и роднини в къщата , булката трябва да покаже своите умения – способна ли е да изхранва бъдещото си семейство. Меси питка, с която трябва да нахрани не само едно семейство, а хората събрани в двора на къщата. Докато се пече питата, навън се играят и пеят момински и сватбарски песни. Идва моментът, в който трябва да се покаже сръчността и  смелостта на момъка.Той трябва да демонстрира някои мъжки качества и готовността си да стане глава на семейство. На върха на едно дърво се закрепва  риза, която момъкът трябва да се качи и вземе. Ризата е символ на чистотата и красотата на неговата избраница и се пази като скъп спомен в семейството.

Когато питката е готова, момата я изважда, намазва я с мед и я къса на парченца, давайки от нея на всички гости.

„Вечерник” – обичай, изпълняван на хорището вечер. Изморените и отрудени селяни са имали нужда от някакви развлечения, от общуване помежду си, от слушане на музика. Именно всички тези неща те правели на тези „вечерници”, провеждани на селското хорище. В неделните и други празнични дни, пременени в най-хубавите си дрехи, се срещат там ергени и моми, млади жени и мъже да се видят и да си поговорят, да танцуват на воля и чист въздух.

Другите обичаи и празници  са свързани с  традиционния християнски календар – Сирни заговезни, Богоявление, Бабинден, Коледа и т.н. За организирането им се грижи читалище „Пробуда” в селото, което е единственият културен център.