Читалище

НЧ „Образование” е създадено през 1898 г. от 92 родолюбиви българи под ръководството на учителя Методи Генчев. През годините читалището развива богата и разнообразна дейност в областта на културата. Сградата, в която се намира в момента е строена в периода 1962-1966 г., с помощта на всички хора, работещи в стопанството на селото. Отговорник на строителната бригада е Стоян Станчев, а отговорник за строежа на читалището е майстор Иван Георгиев. В читалището има обширна зала с издигната сцена и библиотека.