Чешмите на Овчарово

IMG_2393

В селото и около него има около 30 чешми. Някои от тях са:

Дядо-Маринова чешма. Намира се на изток от селото и навътре в гората Бошка, в усоен дол. Някога е била сигурна и надеждна. За съжаление сега е изоставена и занемарена, с начупени улуци. Името си носи от Марин Марковчалията – бащата на баба Рада от Каяговия род.

Баба Янка. Кръстена е на името на овчаровска баба, чиято дъщеря Станка, много красива и богата, умира като мома. Майка й, баба Янка, решава да я увековечи, като изгради чешма с името на дъщеря си, но в селото тръгва приказка: „Баба Янка прави чешма, баба Янка прави чешма!“ и така се дава името на чешмата. По-късно при извора се изгражда каптаж „Баба Янка“. От него преди години са се захранвали 2 обществени чешми.

IMG_2395

Дядо-Иванова чешма (Чокелез Иванова). Намира се на високо, видно и забележително място, на челото на Сиврикос. В близост до първата чешмичка впоследствие се изгражда бетонов водоем. Малко по-надолу е направен резервоар, необходим за кооперативните лозя. Някога лозарството е било във възход, но след години е западнало. Сега чешмата при водоема се използва от пастири и стада.

Централна селска чешма. До изграждане на съвременното водоснабдяване на селото тази голяма чешма до кметството е задоволявала нуждите на цялото население. Има 10 каменни улука и корито за пране. В сушави години се е случвало водата да понамалее, но чешмата никога не е пресъхвала.

Стар кладенец. Намира се в двора на Здравко Петров. Не се знае откога е. Интересен е със своята зидана каменна кръгла стена и издълбани улеи в нея вследствие на продължително ползване. Кладенецът има историческо значение за селото – свързва се с възникването му.

Дядо-Събева чешма. Старото й име е Лъджата. Водата се е смятала за лековита. Всеки, който е идвал на извора, завързвал парцалче или конец на надвесения храст с надежда за изцеление. През годините изворът е променял вододайното си място. Сега е каптиран. Чрез близък водоем захранва високата зона на с.Овчарово.