Читалище

На 7 февр. 1927 г. се основава читалище „Христо Ботев” в село Новосел. Първоначално то се помещава в домовете на частни лица и в новото училище. В края на 50-те години на 20 в. по инициатива на обществеността,  в центъра на селото се изгражда читалищна сграда. Сградата е завършена през 1959 г., а откриването и е през 1960 г. Тя има 350-местен киносалон, втори салон със 150 места, сцена, просторна читалня и библиотека.

Пръв председател на читалището е Христо Стоев Коларов; зам.-председател е Петър Лазаров, библиотекар – Пенчо Апостолов и петима членове на ръководството. През годините читалището просвещава, организира и сплотява новоселци към единство и благоденствие. Хората редовно идват да слушат четения и сказки. Организират се вечеринки. Самодейността, читателските конференции, лекции и други просветни форми са дело преди всичко на ентусиазираните читалищни деятели.

Към настоящия момент председател на читалището е Стефан Владимиров Анев.

Читалищното настоятелство работи със всички възрастови групи от населението както и с различните  етноси. Честват се всички бележити дати и годишнини. Работи се предимно с децата от Целодневна детска градина и пенсионерския клуб.

През годините към читалището функционира женска певческа група за обработен фолклор, която участва в общински, областни и регионални фестивали.