Религия

Най-старата религия в с. Новосел е християнската. Дори след появата на турците по тия места към края на 15 век, селото е чисто българско.Това предполага наличието на най-малко една църква в границите  на селището, тъй като запазената и досега скална църква в района е отдалечена на 2 км и едва ли е обслужвала ежедневните потребности на населението.

През 1907 г. за нуждите на християните от трите общински села, в с. Новосел започва строителството на черква, която същата година в основни линии е завършена. Строителството се извършва върху отчуждения парцел на братя Христо и П. Димитрови с помощта на мъжкото българско население под формата на трудова повинност. Църквата е еднокорабна, иззидана в смесен градеж от дялан камък и тухли, безкуполна и с абсида в източния и край. Над западното и предверие през 1938 г е издигната камбанария, чието кубе се забелязва от далече. За църковния хор в западната част на помещението е издигнат балкон. Липсват стенописи с религиозно съдържание, те са заместени от изящни икони, окачени на олтарната стена. В своята история, църквата „Рождество Пресветая Богородици” в с. Новосел, претърпява няколко основни ремонта – през 1940 г.,1985 г и 1993 г.

Джамия

След заличаване на християнския елемент в селото през 17 век, основна култова сграда става джамията. В селото е имало две джамии. Едната, от 1825 г. е разрушена, а другата е действаща.