Ежегоден събор

NBR_Sybor`1.05.2007aОт 1 май 2006 г. в с. Нова Бяла река се възстановява някогашният традиционен събор на селото. Преселници от Родопите, живеещи в Североизточна България, се събират на празнично фолклорно надпяване и надиграване. На импровизирана сцена в центъра на селото се изявяват професионални музиканти, самодейци от други селища, както и местната моминска група за изворен фолклор. За материалното обезпечаване на събора помагат даренията на общинската администрация, читалище „Просвета – 1930”, местни фирми и частни дарители.

NBR_Sybor`1.05.2007