Преселване в Нова Бяла река – видео

Преселване в Нова Бяла река – разказ на Юсуф Абилов Билялов и Сабит Сатев