Баница – видео

Приготвяне на баница в село Нова Бяла река – представено от Салихе Сатева.