Религия

В село Мокреш има джамия, тъй като преобладава мюсюлманското население, което е 97 %.  Джамията е  молитвен дом на вярващите в исляма хора, където те ходят за обща молитва в петък – свещения ден на мюсюлманите.

Строежът на джамията започва през 1871 г., по същото време, в което се строи и църквата в село Драгоево. При строежа строителния материал не достигнал за построяването на джамията, затова драгоевци решават да помогнат. Може би това е един „дипломатически ход”, направен тогава от драгоевци, за да успеят да си построят църквата. За построяването на джамията решаваща роля изиграл и влиятелния мюсюлманин  от Мокреш , Кючюк Хасан.

Най-високата част е минарето, което се вижда отдалеч. Една от стените е наречена „Кибла“, разположена към гр. Мека – свещения град на мюсюлманите. Стените на джамията са богато украсени и върху тях са изписани текстовете от  Корана.