Мокреш

Село Мокреш е разположено в Североизточна България. Част от община Велики Преслав. Намира се на 8 км от град Велики Преслав и на 22 км от град Шумен. Площта на селото е 3,8 кв.км. Населението на Село Мокреш наброява приблизително 410 души към 31 декември 2014 г. Преобладава мюсюлманско население.
От началото на 1963 г. до края на 1965 г., поради построяването на язовир Тича, в Мокреш се преселват около 250 жители от село Виница.
До 1934 г. селото носи името Карамихца (Карамисца), преименувано е на Маркиш с министерска заповед. От 1966 г. до днес селото се нарича Мокреш, което означава „място покрай вода”.
Една легенда разказва, че селото е основано от Кара Муса (Карамустафа), турски богаташ, който през 1456 г. се преселва от гр. Бурса (Турция) заедно с други 18 семейства. Смята се, че той е основателят на селото в местността „Юртлука“. Старото име на селото Карамихца (Карамисца) произлиза от неговото име.
В селото има сграда на кметство, ритуална зала, джамия, народно читалище „Заря-1937“ с действаща библиотека към него, сграда на детска градина, която не функционира.
ТКЗС – Мокреш е основано на 01 ноември 1950 г. През 1956 г. стопанството притежава 1 626 дка земя, а работоспособното население се състои от 46 мъже и 10 жени. През 1956 г. ТКЗС Мокреш се обединява с ТКЗС с. Драгоево.
Главният поминък на населението е земеделие и скотовъдство. В селото има около 50 дка малинови насаждения.