Читалище

През 1874 г. в с. Могила започва читалищната дейност във възрожденската обстановка на едно кафене. Будните жители на селото се събират на раздумка, на сказка, за да прочетат някой манифест от вестник с революционно съдържание. Под ръководството на читалищните дейци от семействата Хиневи, Пенкови и Йовеви местните жители разменят вестници и книги, коментират политически събития. Начело на читалище „Пчела“ застава Александър Хинев. През 1922 г. със събрани от местното население средства се закупува сграда за читалището. В началото библиотеката получава 10 книги като подарък, но за няколко години те се увеличават значително и през 1925 г. наброяват 150 тома.

От 1970 г. Денка Андреева работи като платен библиотекар в читалището, носещо новото име „Просвета“. 100-годишният юбилей на НЧ „Просвета-1874“ е почетен с орден „Кирил и Методий“-II степен и с откриването на новата сграда. От 1977 г. е създаден кръжок по фотография. Катя Стоева е читалищен секретар от 1991 г. до 1994 г. След кметския си мандат Денка Андреева се завръща в библиотеката на читалището, а след пенсионирането й през 1999 г. библиотеката е поверена на Янка Иванова.

Денка Андреева и Тодорка Дедева водят групата за автентичен фолклор на съборите в Копривщица, където читалището е отличено с четири златни медала. Ежегодните посещения на фолклорната група събуждат интерес към традициите в с. Могила. Последните дестинации на дейците към читалището са Кирека, с. Върбяне и с. Кюлевча, където са представени кулинарните традиции от локала на с. Могила.

Читалищната библиотека, е включена в програмата „Глоб@лни библиотеки-България“ и изпълнява функцията на модерен културно-информационен център. Разполага с компютри, мултимедия, принтер, ксерокс. Към 2015 г. читалищната библиотека разполага с внушителните за числеността на селото около 8600 тома. НЧ „Просвета-1874“ е вписано в регистъра на МК под №756. От 1979 г. до 1996 г. председател на читалището е Веселинка Георгиева, наследена от Вичка Атанасова, членове на настоятелството са Благой Георгиев и Тодорка Дедева. Проверителната комисия е с председател Димитричка Маринова и членове Донка Тодорова и Зоя Статкова.

Читалище „Просвета-1874“