Читалище

Читалище  „Победа-1930”, село Миланово е основано на 5 май 1930 г. Първоначално се е помещавало в сградата на кметството. От  2008 до 2015 г. читалището прекратява дейността си.

Възстановено е през 2013 г., няма собствена сграда, затова се помещава в една от стаите на сградата на училището.

Към читалището е създадена Детска танцова група „Детелинките”, които вземат участие във всички събори на местно ниво.

В селото се провежда Пролетен събор в началото на месец май.