Просветни институции

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”.

Училището е открито през 1928 г. Обучават се деца от І до ІV клас. През 1951 г. е построена нова двуетажна сграда, която отговаря напълно на съвременните архитектурни и функционални изисквания. Разполага с пет класни стаи, но поради липса на деца училището е закрито. Сега в сградата се помещава читалището.

Целодневна детска градина „Детелина” заема важно място в образователната система на селото. Тя се посещава от една група – 14 деца.