Църква

Строежът на църквата в село Мараш започва през 1895 г. Изградена е с дарения на видни шуменски граждани, с материалната подкрепа и безвъзмездния труд на местното население. Църквата е завършена през 1897 г. и осветена през 1898 г. от Варненско-преславския митрополит Симеон под името „Свето Възнесение”. Някои от иконите в църквата са дарения на шуменски граждани.

Дейността и се ръководи от църковно настоятелство. Приходите, с които разполага са от дарения, продажба на свещи, приходи от църковните ниви. Освен организирането на стопанската дейност настоятелството се занимава и с религиозно-просветна дейност.

През декември 1938 г. по нареждане на Варненско-преславската митрополия е открита църковна неделна детска трапезария.

През 2003 г. е избрано ново църковно настоятелство с председател Жечко Нейчев. Една от новите задачи, които си поставя настоятелството е със средствата събрани от дарения да се направи благоустрояване на храма и района около него.

Храмовият празник на църквата „Св. Възнесение” е на Спасовден – четиридесет дена след Великден. За първи път през 1898 г. е направен курбан след построяването и. Църковните служби се извършват от отец Красимир – свещеник в храм „СвТри Светители” в град Шумен.