Минерални извори

Село Мараш е известно със своите минерални извори, които са единствените термални извори в Шуменско. При сондажни проучвания на работници от Геологопроучвателния район – Варна, извършени през юни 1977 и октомври 1978 година в околностите на селото е открита подпочвена минерална вода на дълбочина около 2000 м. Водата притежава ценни лечебни свойства при широк спектър от заболявания свързани с опорно двигателния апарат, гинекологични, нервни, стомашно-чревни и др. Дебитът на водата и на двата сондажа е приблизително еднакъв – по над 1000 литра в минута. Характеризира се като хипертермална, хлоридна и флуорна, слабо жълтеникава с мирис на сероводород и с температура над 60 градуса.

Според местни хора, заради високата температура и близкия химически състав, лечебните води се доближавали по характеристика до един от горещите извори в известния чешки курорт  Карлови вари, оттам идва и  прозвището “като в Карлови вари”.

През годините Марашките минерални бани са посещавани от над 10 000 души годишно, за да лекуват ставни и други болки.

През 90-те години частна фирма започва строителството на лечебен комплекс около изворите, но той остава незавършен.

Изградената база на Марашките минерални бани работи докъм средата на 90-те, когато все още е доставяна вода за физиотерапия в шуменската болница. След това източникът е  затворен вече 25 години. Всички постройки и басейна са разрушени.

Започната е процедура за възстановяване. Възможност за изграждане на балнеолечебен център и развитие на балнеотуризъм.

Към момента община Шумен има разработен технически проект за ВиК в селата Салманово и Мараш, в който е включен и теренът на минералния извор. Извършват се необходимите проучвания, отнасящи се до химичните, радиологичните и микробиологичните показатели на минералната вода.