Образование

Първото училище в Калугерица е килийно и се създава през 1874 – 1875 г. в дома на Стоян Недев. Първоначално то се е помещавало в частни къщи. Първата училищна сграда е построена през 1877 г. Състояла се е от три стаи – една учителска и две учебни. Средствата нужни за изграждане на училището били от дарения. Поради Руско-турската война и липсата на учители, през 1878 г. училището прекратява дейността си.
През 1927 – 1928 г., по време на кметуването на Върбан Маринов е изготвен план на селото, в който е включен и построяване на училищна сграда. Решено било училищния двор да бъде на четири улици.
През 1929 – 1935 г. с доброволен труд на местното население е построено новото училище „Св. Св. Кирил и Методий”. През 90-те години на миналия век то е опожарено.
Днес в Калугерица няма училище и детска градина. Децата от квартала посещават учебните заведения в съседните населени места – град Каспичан и село Мадара.