Калугерица

Село Калугерица е разположено по терасовидните западни склонове на Мадарското плато, между село Мадара и град Каспичан и в непосредствена близост до НИАР „Мадара”. Днес Калугерица е квартал на Каспичан, присъединен към него с Указ № 202/2.03.1976 г.
Названието Калугерица се среща в османотурски документи още преди Освобождението през 1676 г. и е записано Калугеровица. В карта от 1821 г. се среща като Калигероса, а в руска карта от 1877 г. е записано като Калугерица. От направените археологически проучвания става ясно, че името на селото идва от калугерите, обитавали скалния манастир в местността Кирека.
Първите писмени сведения за населеното място се откриват във фрагмент от турски войнишки регистър от 1548 г., според който в Калугерица има 5 войнуци. В документи от 1639 – 1640 г. е записано, че има 58 християнски домакинства.
В началото на XIX век къщите в селото са около 300. Живеят българи, турци, татари и черкези. Мюсюлманите, които били 50 – 60 къщи сами разказвали, че са потурчени българи.