Образование

За начало на учебната дейност  в селото се счита  годината 1858. Пръв учител на децата става даскал Георги от Смядово. След него главен даскал е Руско, като последният се оказва всестранно развита личност и учи на писмо и четмо и млади и стари.Той изнася и нравоучителни беседи за възпитанието на децата, за хигиената на дома и т.н. До 1859 г. даскал Руско е духовен пастир на селото. След него учители са Ламбри Хаджи, Стефан Колев, Кирил Божилов, Йордан Ковачев и други. Учители в селото от 1891 г. до 1912 г. са Георги Мирчев, Свобода Петрова, Преслава Василева, Тодор Демирев, Александър Бобев, Макавей Макавеев, Христина Панайотова, Радка Йовева и др.

Най – старото училище в селото е построено през 1857-1858 г. Имало е три  стаи и се е намирало в двора на сегашната детска градина. С нарастване на населението, расте и броят на учениците. През 1880 – 1882 г., започва изграждането на ново училище – с 4 класни стаи. С много доброволен труд и с помощта на Общината, която продава собствената си воденица и дарява парите за построяването,  новото училище е вече факт. През 1895 г в селото има 136 грамотни селяни. А през 1888-99 г., училището има 8 паралелки, като са разкрити пети и шести класове ( първи и втори клас над отделенията).

През 1923 година е решено от училищното настоятелство и общината да се изгради ново училище. На 1 май 1923 година са положени основите на новото училище, което отваря врати на 15 септември 1924 година.

Започва да функционира като начално училище с главен учител – Владимир Шейтанов и учители : Бойка Шейтанова, Веле Тенева, Мара Герова, Стоянка Златева. В него учат и ученици от I и  II прогимназиален ( сегашни 5 и 6 ) клас.

Селото расте и нуждата от второ училище, става все по- осезаема. По решение на училищното настоятелство и Общинския съвет се взема решение за построяването на училище с 4 класни стаи. Новата постройка е завършена през 1933 година. Носи името на Пейо Яворов. През 1950г., с решение на Общинския съвет, начална и прогимназиална степен започват да учат в една сграда, като училището става основно. За директор е назначен Йордан Геров Косев.

През 1972 година двете училищни сгради са обединени с името „Христо Ботев“.

В своята 160 – годишна история училището е дало много учители, лекари, учени, строители, инженери. Много от учителите, работили в училището, си спомнят трудното, но интересно училищно ежедневие.

Това ежедневие продължава и днес. В училището учат 150 ученици, предимно от ромски произход, обединени в 7 класа: 4 класа  – в начален етап и 3 класа  – в   прогимназиален етап. До учебната 2016 / 2017 в училището има и 8 клас.

Настоящ директор е  Стефан Стоянов .

Нов учебен център към ОУ „Христо Ботев” в с. Ивански отворя врати през 2017 г. Сградата е ремонтирана с помощта на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която финансира дейностите по проекта на община Шумен „ Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция.”Обновени са три учебни зали, в които ще се провеждат учебни и извънкласни дейности в т.нар. „наваксващи училища”, „уикенд училища” и „училища за родители”. Те са оборудвани с нови маси, столове и шкафове.

Заниманията ще помагат на учениците да подобряват знанията и уменията си по български език, както и да попълнят пропуските си, ако имат затруднения с овладяване на материала  по основните учебни предмети. Предвидени са ателиета по театрално изкуство, сръчни ръце, празници и обичаи.

ЦДГ „Снежанка”

Детската градина е открита през 1975 година, а през 1985 г. е построено допълнително крило. В нея се отглеждат и възпитават 70 деца, разпределени в три групи – „Мечо Пух“, „Мики Маус“ и „Звънче“. Детската градина е ремонтирана   основно и модерно обзаведена. Финансира се  с общински средства.

За децата се грижи екип от специалисти с много добра научно-практическа подготовка – педагози и помощник-възпитатели.

В детското заведение има мобилно педагогическо присъствие, даващо адекватни отговори на постоянно променящата се динамична среда в процеса на предучилищното възпитание. Работи се системно и последователно за привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователните цели. Директор на Целодневна детска градина „Снежанка” е  Мариана Маринова.

https://obu-ivanski.idwebbg.com/main_bg/5638_istoriia.html