Мелница

Единствената масивна постройка в миналото населеното място е мелницата на Димитър Вергов и неговите съдружници, построена през 1924 г. и опожарена

умишлено през 1942 г. Въстановена още същата година и е модерно оборудвана. В двора и е имало обори, помещения за нощуване и баня, достъпна за хората от селото. До 1952 г. там е имало и цех за производство на безалкохолни напитки, който по-късно е изместен в центъра на селото. Днес мелницата е частна собственост и е модернизирана по европейски стандарти. Качеството на произведеното брашно е отлично и търсено на пазара.