Образование

ОУ ”Христо Ботев”

Училището в село Златар е открито през 1854 г. Пръв учител е дядо Андрей от Търновско. Издръжката на училището отначало се осигурява от родителите на учениците. Няколко години след това започват да помагат всички в селото.

Училищното настоятелство се грижи за наемане на класни стаи в частни къщи и за заплащане на учителите.

Освобождението заварва селото с две начални училища: българско и турско/мектеб/- за турското няма точни данни. Много време турското училище  използва за класни стаи джамийските помещения, а учители са ходжите.

Архивите на общината показват, че и  след Освобождението тя полага грижи и за двете училища.

Първата училищна сграда с две класни стаи, учителска канцелария и библиотека е построена през 1894 г. На нейното място  е сегашната двуетажна сграда, източно от църквата, в която учат учениците от начална степен. Сградата на основно училище „Христо Ботев” е построена през 1935-6 г. Има проект и за физкултурен салон, но поради липса на средства не е осъществен. През 40-те години, западно от джамията е построена сграда с две класни стаи и канцелария за турско начално училище.

През 1920-21 г. в Златар се открива Народна смесена прогимназия. Дотогава учениците, които продължават образованието си, учат в Смядово. От учебната 1922/23 г. прогимназията става пълна/с три класа/, а през учебната 1927/28 г.се обединява с Началното училище под общото име Основно училище ”Христо Ботев”.

През 1959-60 г. турското начално училище е закрито и учениците му продължават да учат в Основно училище „Христо Ботев”. През същата година в селото се открива Практическо училище с двегодишен курс на обучение над основното образование. В него учениците се подготвят за професиите тракторист, комбайнер, шивач, готвач и др. То просъществува 5 години.

Особени заслуги за развитието на учебното дело имат Радослав Пейчев – учител в периода 1914-1939, Иван Савчев – дългогодишен директор, Деньо Попов, Данчо Кънев и др.

Към настоящият момент училището в селото функционира нормално.  Обучават се деца от първи до осми клас.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА”

ДГ „Червена шапчица”  в село Златар е открита през 1983 г. Към днешна дата  директор на градината е Даниела Христова.

Градината е посещавана от деца от селото и от  съседните села.