Читалище

Читалището в с. Драгоево е основано през февруари 1881 г. в малка килия в западната част на черквата, с инициативата на първия читалищен деец в селото Стоян Горанчев, извикан от Преображенския манастир за учител в селото. Запазен е първият читалищен печат от 1892 г. До 1900 г. в Драгоево не е имало отделна читалищна сграда, макар че се е вършела читалищна дейност и е функционирала читалищна организация от 1881г. През 1901 г. с активната инициатива на тогавашния кмет на селото Димитър Маркишки е построена внушителна читалищна сграда, долепена до сградата на училището в центъра. В тази читалищна сграда имало кафене, обширен зрителски салон и сцена.

През 1911 г. читалищната сграда е преустроена в училищна, където са учили първите прогимназиални класове в Драгоево. В задния двор на днешното училище е построена нова, по-малка читалищна сграда, състояща се само от сцена и салон, а до тях – стая за гримьорна. През 1912 г. е избрано читалищно ръководство  и е изработен читалищен устав, приема се план за дейността на читалището.

Особено активна в тези години е организационната и театрална дейност на учителя Марин Войников. Духовното наследство преминава от бащи на деца.

Преди осемдесет години в Драгоево е създаден първият театрален колектив. Негов основател е Бойчо Иванов, годината е 1936-а.

Паметен е денят 13 февруари 1976 г. – открива се новата читалищна сграда. И читалището получава името на шуменския възрожденец и писател Васил Друмев, чийто корен е оттук.

През 1996 г. е учредено читалищното настоятелство на НЧ „Васил Друмев”.

През последните години дейността на читалището се оживява. Към него работят следните художествени колективи:

Танцов ансамбъл „Дядо Драгой”, детски танцов състав „Драгоевче”,женски танцов състав „Овеогард”;

Група за автентични обичаи – „Лазарска” и „Коледарска” група;

Самодеен театрален колектив „Георги Лунгов“;

Група за двугласно пеене;

Група за стари шлагери;

Детско куклено шоу;

Кръжок по краезнание;

Библиотека – 14216 библ. ед.