Църква

Храм „Св. Параскева”

Преди него в селото е имало малка черквица, строена около 1840 г. и носеща името „Св. Троица”. При опожаряването на Драгоево през 1826 г. е опожарена и църквата.

През 1870 г. драгоевци  решават да си построят нова църква. Нарастването на населението в селото и  решаването на църковния въпрос в Цариград изглежда дава допълнителен стимул за построяването й. По начало сградата на храма е трябвало да бъде вкопана в земята, както е било наредено по турските закони. Но драгоевци започнали да я строят и не се вслушали в нареждането на Дануш бей, който им дал разрешение от турската власт „берат” за построяването й. Църквата е построена от търновски майстори-зидари с главен майстор Драгошин, чието име било издълбано върху престолния камък. Всички жители на Драгоево взели участие при строителството й. Църквата се строи през 1871 г. Построена е за една година.

Една част от иконите върху иконостаса са рисувани от шуменските иконописци Христо Беделев и Никола Василев. Други са пренесени от старата църква. Дърворезбата по иконостаса е между най-богатите образци, запазени в района. Според спомени на съвременници, иконостасът е изработен от тревненски майстори.

На 14 октомври 1871 г. Петковден, църквата бива осветена и приема първите си богомолци. Този ден става традиционният празник на селото или, с други думи Драгоевският събор.

Камбанарията е построена самостоятелно, през 1895 г., северно от черквата. Кои са майсторите не се знае. На нея има надпис: „Съзидана с иждивението на Каро Г. Дойков из с. Драгоево, на 1-вий юлий 1895 г.”. При построяването на камбанарията Каро Дойков дава 1 000 (хиляда) гроша за тази цел.

Камбаната е закупена от дядо Станю Чапкънов, който отива чак в Русе със своите коне и каруца да докара камбаната.

Оттогава камбанният звън отмерва времето на всеки кръгъл и половин час, отмервайки времето на поколенията, който звън неволно да ни напомня незабравимите ни баба Яна и дядо Митю Белеви!