Местности

Късноантична крепост „Парнатица кале”

Според съобщението на Ж. Стоянов от с. Драгоево (1929 г.), е имало кале в местността „Парнатица” в началото на Драгоевския проход. По всяка вероятност, калето е тотално разрушено, защото не е описано с подробности от К. Шкорпил.

В местността „Пануца”, върху източния склон на Драгоевската планина е открита разрушена сграда. Предприетите археологически разкопки показват, че това е късноантична баня, която е била частна. Термата е най-близо до баните от Римската империя, характерни с многото си помещения, осигуряващи известен разкош и удобство.

Местност „Далана”

Край с. Драгоево е открито златарско ателие на траките.

При теренни проучвания на древно тракийско селище шуменските археолози откриват най-голямата колекция от обработващи златарски инструменти. Находката датира от ІV-ІІІ век пр. н. е. В разкопаното старо златарско ателие са намерени матрици и щампи от бронз и желязо, с които били изработвани накитите. Наблизо са и инструментите за тяхното изковаване. Върху златните бижута траките отпечатвали човешки образи, глави на лъвове и на птици.