Училища

Началото на просветното дело се поставя през 1779 г. Пръв учител бил Господин Йовков, заселник от Котел и единствен грамотен човек в селището. По професия бил ковач. Работел и учел децата в своята къща. Обучението в Преслав се е водело по къщи и плевни. По-късно била построена една стая в двора на църквата. През 1829 г. градът е опожарен за втори път. Изгорели са църквата и училището. Училището било възстановено през 1830/31 г. През 1857 г. е построена нова училищна сграда. Учителят Стефан Ненков искал разрешение за това от султан Абдул Меджит.

След килийното училище се открива първоначално училище, прогимназия, а в 1921 г. – непълна реална гимназия, която е съществувала до 1925 г. Гимназиалното училище е открито през 1945 г. с паралелки от 4 до 8 клас. Първоначално се помещава в болницата, а през 1951 г. се сдобива със собствена сграда. През 1962 г. прогимназията и гимназията се обединяват в средно училище „Черноризец Храбър”.

http://sou-vp.com/gallery.php?page=3

Селскостопанският техникум е открит през 1958 г. първоначално в сградата на гимназията, а от 1962/63 г. в своя собствена.

През същата година в града се открива трето средно училище за енергиен и промишлен монтаж, а от 1966 г. и четвърто профилирано за машинисти на строителни и пътни машини. Днес тези две училища са обединени в едно – Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“.

Основно училище „Кирил и Методий”

http://sou-vp.com/gallery.php?page=3

През 1964 г. за децата на града са построени детска ясла, а по-късно и детска градина.