Музей

Историко-археологически комплекс Велики Преслав

Първата археологическа копка в града е била направена през 1897 г. от В. Н. Златарски. За системни разкопки и проучвания може да се говори чак след 1944 г. Открити са над 50 архитектурни паметника, хвърлящи светлина за ранносредновековната българска култура и архитектура, богата на византийско влияние.

http://www.museum-preslav.com/greeting.html

https://opoznai.bg/view/istoriko-arheologicheski-rezervat-veliki-preslav

http://bulgariaotvisoko.com/destination/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/