Читалище

M4034S-4211

Народно читалище „Христо Ботев” е културен център на селото. То е построено и открито през 1983 г. Разполага със салон с 250 места, библиотека с разнообразна литература и спортна зала.

Oт 1995 г. съществува група за автентичен турски фолклор. Още същата година тя участва в I-я фестивал за турски фолклор в гр.Самоков и печели първа награда. През 1996 г. заема първо място на Общинския преглед за турски фолклор. През 2006 г. участва във II-я фестивал за турски фолклор в гр.Русе, където се класира на второ място за автентичен турски танц. Ръководител на групата от 1995 г. е Емел Реджеб, учителка по турски език в Основно училище –с. Бяла река.

През 2005 г. с дарение за фолклорната групаса закупени музикални инструменти – саз, тюмбеке, дайрета, тъпан.