Събор

Традиционният събор на селото „Елешница Ви Зове“ се провежда всяка последна събота на месец август.