Местности

Топоними и местни названия:

  • Шалàн – водопад;
  • Калè бурỳн – късноантична крепост, която се намира на едноименно възвишение на  9 км. южно по права линия от центъра на село Бяла река;
  • Хисаря – късноантична крепост, която се намира на 5 км. югозападно по права линия от центъра на селото;
  • Япаджик – преградна стена в долината на р. Елешница, на  6 км. югозападно по права линия от центъра на селото. Дълга е 80 м., широка 2 м. и запазена на височина 2,2м. Смята се, че е изградена през V – VII в. от византийците;
  • Руспỳ калè – средновековна крепост, построена на висок връх – Калето. В миналото турците са крадяли момичета от близките села и ги водели там;
  • Дерè чаталъ – водослив на две реки – Елешница и Малка река;

Кючỳк язовир – Малкият язовир.