Килийно училище, кв. Дивдядово

Построено е през 1848 г. в двора на новоизградената черква „Св. Пророк Илия”, като и до днес върху фасадата му стои надписът „Училище заради славянобългарските юноше 1848 година”. Впоследствие школото се преобразува в Дивдядовско „главно”, т.е. класно училище, като за външните ученици е уреден и пансион. Сред учителите в Дивдядовското училище са Рашко Блъсков и синът му Димитър Блъсков, който през 1872 г. урежда и училищна библиотека; ученик тук е бил и Панайот Волов.

Днес сградата на училището, една от малкото шуменски сгради, съхранени в автентичния си вид отпреди повече от век и половина, е музей.