За проектите

Проектът „Синьото богатство водата” се реализира с помощта на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД 11-00-115/24.06.2016 г. на Фондацията с Министерство на културата осъществен през 2016/2017 г.

Целта на проведените изследователски, обучителни и практически дейности е усвояване на екологични знания от подрастващите и повишаване на активността им по отношение опазването на водата като източник на живот, повишаване на обществената информираност по проблемите на опазването на водата, възпитаване на екологична култура и отговорно отношение към природата.

Партньори по проекта са СНЦ „АлДоРа” – Шумен, НЧ „Развитие – 1874” – гр. Велики Преслав и НЧ „Просвета – 1928“ – с. Троица.

Проектни направления:

  1. Активиране на интереса към екологията и екопроблемите сред местната общност
  2. Повишаване на обществената информираност по проблемите на опазването на водата.
  3. Изследователски дейности – проучване на водните ресурси (извори и чешми) в районите на гр. Велики Преслав и с. Троица и събиране на информация за тях (водата като природен ресурс и присъствието й в местния бит и фолклор) с оглед използването й в обучителните програми и представянето й в проектните продукти (фотодокументална изложба, брошура, е-съдържание и презентации).
  4. Провеждане на интерактивни обучения за водата като природен ресурс и присъствието й в местния бит и фолклор.
  5. Създаване на е-съдържание (снимков и видеоматериал на водните ресурси – извори и чешми в с. Троица и гр.Велики Преслав)
  6. Сформиране на младежки екоклубове към читалищните библиотеки в с. Троица и гр. Велики Преслав.
  7. Провеждане на акции по почистване на районите около водните източници.

 


Проектът „Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание” се реализира с помощта на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Целта ни е да създадем електронна краеведска база, в която да намерят място историята, културата, традициите и природата на Шуменския регион.

Deinosti

Проектни направления:

  1.  осъществяване на обучения „Информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги” на територията на гр. Смядово и с. Нова Бяла река;
  2.  обособяване на електронни краеведски колекции в партньорските библиотеки и обогатяване краеведската колекция на РБ „Стилиян Чилингиров”;
  3.  създаване на краеведски сайт за област Шумен, който стартира с информация за гр. Смядово и с. Нова Бяла река.

Сайтът съдържа текстов, снимков, аудио и видеоматериал, представящ материалното и нематериалното културно наследство и природните забележителности на селища от Шуменска област.

Към настоящия момент тук са включени село Нова Бяла река и град Смядово, като идеята ни е непрекъснато да се добавят нови населени места и да се допълва информацията за вече съществуващите. Надяваме се , че чрез нашите усилия и вашата помощ ще успеем да изградим една цялостна, завършена база с данни представяща Шуменския край.